• ហ្វេសប៊ុក
  • តំណភ្ជាប់
  • twitter
  • យូធូប
ស្វែងរក

អត្ថប្រយោជន៍នៃកញ្ចប់ត្រជាក់ក្តៅរបស់យើង។

ភាពបត់បែន និងអាចផ្សិតបាន៖ កញ្ចប់ត្រជាក់ដែលមិនកករឹងអាចអនុលោមតាមរូបរាងរាងកាយបានប្រសើរជាងមុន ដោយផ្តល់នូវការគ្របដណ្ដប់ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់។

ផាសុកភាពកំឡុងពេលអនុវត្ត៖ កញ្ចប់ដែលនៅតែអាចបត់បែនបាន ជាទូទៅមានផាសុកភាពក្នុងការអនុវត្ត ដោយសារពួកវាអាចបង្កើតជាទម្រង់រាងកាយដោយមិនមានអារម្មណ៍រឹងពេក ឬមិនស្រួល។

កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចខាតជាលិកា៖ កញ្ចប់ត្រជាក់ដែលមិនកករឹង ទំនងជាមិនសូវបណ្តាលឱ្យខូចខាតជាលិកា ឬកកទេ បើធៀបនឹងកញ្ចប់ដែលបង្កកក្នុងសភាពរឹង។

រយៈពេលនៃការត្រជាក់យូរជាងនេះ៖ កញ្ចប់ដែលអាចរក្សាបាននូវទំនោរនឹងមានរយៈពេលនៃការត្រជាក់យូរជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកញ្ចប់ទឹកកករឹង។ពេលវេលាត្រជាក់ដែលអូសបន្លាយនេះអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់រយៈពេលយូរនៃការព្យាបាលត្រជាក់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការយោងទៅលើការណែនាំដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត ឬពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាព ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ព្យាបាលដោយភាពត្រជាក់បានត្រឹមត្រូវ និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ព្យាបាលដែលចង់បាន។កញ្ចប់ផ្សេងៗគ្នាអាចមានការណែនាំជាក់លាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មិថុនា-១៦-២០២៣